Skip to content Skip to footer

Antykwariat “DAKO” jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki “Certyfikat dla małych księgarni” i uzyskał wsparcie finansowe w wysokości 40 000 zł z przeznaczeniem na koszty promocji antykwariatu, utrzymania lokalu oraz zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia.

„Certyfikat dla małych księgarni” to program własny Instytutu Książki, którego celem jest wsparcie małych księgarni oraz wzmocnienie ich roli jako placówek aktywnie promujących czytelnictwo i promotorów kultury dla lokalnych społeczności.

PJK Consulting © 2024.